Juridische Kennisgeving

LEGALE INFORMATIE

Deze website is eigendom van GHO AHK SPRL (0699.562.515), gevestigd te BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Bus 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM, vertegenwoordigd door zijn Voorzitter Dhr. Thierry REMY. De directeur van de publicatie van de site is de heer Thierry REMY, de provider die de hosting van de site en de opslag van informatie is GHO AHK SPRL.

INHOUD VAN DE SITE

Meneer Thierry REMY garandeert niet dat deze site vrij is van defecten, fouten of weglatingen. De verstrekte informatie is indicatief en algemeen zonder enige contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de heer Thierry REMY niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijziging van administratieve en wettelijke bepalingen die zich voordoen na de publicatie. Evenzo kan Thierry REMY niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site. De heer Thierry REMY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen die de computer of enige computerhardware van de gebruiker zouden kunnen infecteren na gebruik, toegang tot of downloaden vanaf deze site. De heer Thierry REMY behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze commerciële aanbiedingen op elk moment te wijzigen.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze site is eigendom van Thierry REMY die alle intellectuele eigendomsrechten bezit. Deze site vormt een beschermd werk onder de intellectuele eigendom, evenals de algemene structuur van de site, de grafische vormgeving en de elementen die op de site toegankelijk zijn (formulieren, teksten, foto's, afbeeldingen…). Behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Thierry REMY, mogen de site en de informatie erop niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, verzonden, gepubliceerd op welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk geëxploiteerd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, of dienen voor de realisatie van afgeleide werken. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker in de zin van de artikelen L. 713-2 en L.713-3 van de Code of Intellectual Property.

BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, is deze site het onderwerp geweest van een eenvoudige aangifte bij de Commission National Informatique et Liberties. De internetgebruiker wordt erop gewezen dat de informatie die hij meedeelt via de formulieren op de site noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten aangeboden door de heer Thierry REMY. De gebruiker heeft het recht om persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen door te schrijven naar Thierry REMY, GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM. op hun harde schijf een of meer tekstbestanden genaamd "Cookies" die informatie vastleggen met betrekking tot de navigatie op de site gemaakt vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (type browser, bekeken pagina's, datum en tijd van raadpleging, ...) . De heer Thierry REMY gebruikt deze “cookies” voor statistische doeleinden, om de ergonomie van de site te verbeteren en om de interesses van internetgebruikers beter te volgen. De gebruiker die met de site is verbonden, heeft de vrijheid om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies" door de overeenkomstige functionaliteiten van zijn browser te gebruiken. In dat geval kan het zijn dat hij niet kan profiteren van alle functies en diensten die op deze site worden aangeboden.

HYPERTEXT-LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze site biedt hyperlinks naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Deze links zijn te goeder trouw tot stand gebracht en Thierry REMY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen die op deze sites worden aangebracht. Bijgevolg kunnen deze hyperlinks in geen geval onder de verantwoordelijkheid van de heer Thierry REMY vallen: enkel de verantwoordelijkheid van de redacteuren van de sites waarnaar op de site van de heer Thierry REMY wordt verwezen, kan worden aangegaan.

TOEPASSELIJK RECHT:

afhankelijk van de oorsprong van de facturering is het toepasselijke recht dat van België of Australië.