Geschiedenis van echte Haarlemse olie

Haarlemmerolie, een natuurlijke schat die 450 jaar geleden werd ontdekt

DE NEDERLANDSE ALCHEMIE

DE NEDERLANDSE ALCHEMIEDe Geschiedenis van Haarlemse Olie dateert uit de 18e eeuw en haar geschiedenis is verbonden met de Nederlandse alchemie.

 

Het is bekend dat Claas Tilly zijn Medicarnentum Gratia Probatum uitwerkte in het jaar 1696. De samenstelling van de remedie toegeschreven aan Claas Tilly, bekend om zijn doeltreffendheid bij de behandeling van nier- en blaasaandoeningen, had een groot deel van zijn succes te danken aan professor Hermann Boerhave. Het was professor Boerhave die het cruciale detail in het productieproces bijdroeg, waardoor de doeltreffendheid ervan verder werd verbeterd. Hermann Boerhave, professor aan de Universiteit van Medecin, Leyde, was een van de beroemdste artsen van die tijd. Omdat professor Hermann Boerhave deelnam aan de voordelen van dit medicijn dat snel populair werd, weerhield de ethiek van zijn beroep hem ervan zijn naam te associëren met een voorwerp uit industrieel eigendom.

 

De Echte Haarlemmerolie wordt geproduceerd in een fabriek die is uitgerust met geavanceerde, ingewikkelde en dure apparatuur. De ingrediënten volgen een proces dat meerdere dagen in beslag neemt, waarbij de specifieke chemische voorbereiding en moeilijke analyse de Tilly Family in staat heeft gesteld het geheim van de productie gedurende 200 jaar te bewaren. Claas Tilly stierf in het jaar 1734, na succesvol te zijn geweest in de affaire. Zijn zoons, Koning Tilly, gevolgd door G. Koning Tilly volgden hem op.

 

Helaas is het bedrijf beëindigd na het overlijden van Claas Tilly. Het was waarschijnlijk te wijten aan de concurrentie en de talrijke imitaties die de kwaliteit van het product en zijn reputatie in de weg stonden. Gedurende deze tijd had de reputatie van Genuine Haarlem Oil zich over Europa en de andere delen van de wereld verspreid. Zo probeerden veel gezinnen in Haarlem dit elixer te kopiëren. De enige overeenkomst was dat ze dezelfde naam hadden, maar nooit het geheim van de formule die oorspronkelijk in 1696 door Claas Tilly en Hermann Boerhave was gemaakt.

DE EUROPESE LABORATORIA

DE EUROPESE LABORATORIA

Het wordt dus duidelijk dat de nieuwe eigenschappen die zwavel in deze unieke combinatie verkrijgt, Haarlem-olie onderbouwen als een onmisbare bron van biologisch beschikbare zwavel in voeding.

 

Studies tonen de uitzonderlijke biologische beschikbaarheid van zwavel in Haarlemse olie en een andere studie toont de SOD-werking (superoxydismutase).

 

Het begrip van het vermogen van de specifieke moleculaire structuur om het geheim binnen te dringen, blijft binnen het domein van wetenschappelijke kennis. In de jaren 1990, de heer Charles Stirnweiss, een apotheker, en de heer Kirsch, een professor aan de faculteit van Metz. Speerpunt van een gezamenlijke onderzoeksinspanning met de onderzoekslaboratoria van Elf Atochem. Deze onderneming omvatte uitgebreide onderzoeken en studies. Het is aan deze generatie en de volgende generatie om het onderzoek voort te zetten en niet te vergeten dat de alchemisten nog steeds aan dit elixer werken. Onze kennis neemt toe; we hebben de alledaagse kennis van de biochemie over de centrale rol van zwavel; maar onthoud dat Echte Haarlemse Olie nooit zal veranderen: het is een kostbaar erfgoed.

 

Gedurende de 18e eeuw werden de fundamenten van de moderne chemie gelegd en de organische chemie kreeg bekendheid in de 19e eeuw. Het duurde echter tot het einde van de 20e eeuw voordat de moderne biochemie een niveau van volwassenheid bereikte dat een alomvattend begrip van de ingewikkelde mechanismen die aan het leven ten grondslag liggen mogelijk maakte.

 

Bewijs heeft ook het belang aangetoond van voeding en de hygiëne van het leven voor het behoud van de gezondheid. Ons begrip leidt ons ertoe te erkennen dat de rol van de wetenschap. In de gezondheidszorg gaat het verder dan alleen het ontdekken van remedies en het behandelen van ziekten. Het omvat ook het verstrekken van essentiële informatie voor het behoud van een goede gezondheid, het vertragen van het verouderingsproces en het beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Vaak vinden ziekten plaats lang voordat we voor onze gezondheid zorgen. Tegenwoordig kan iedereen, indien nodig en gewenst, zijn fundamentele gezondheid verbeteren of behouden.