Haarlemse olie

Haarlemse olie

In 1924 wordt Haarlemse Olie al in Frankrijk gebruikt. Het heeft een monografie van Vidal die werd bekeken door de Alexandre Commission, Star Monograph 1981.

De kwestie van gezwavelde terpenen, waarbij de eigenschappen die van de componenten zijn, oxiden van organische zwavel, terpeenessentie uit terpentijn. Een sterke antiseptische werking gekoppeld aan de eigenschappen van terpentijn-essence.

Er werden gewijzigde acties verduidelijkt door de talrijke afscheidingen, vooral bronchiale in verband met zwavel.

De diffusie van echte Haarlemse Olie is groot in het organisme, zoals experimenteel is aangetoond door farmacologische studies. De voordelen zijn gericht op de spijsverteringsabsorptie, galeliminatie, weefseldistributie, constant plasma en uitscheiding van S35 bij ratten. Na een unieke orale dosis Haarlemse Olie met een therapeutische dosering van 10mg/kg.

De studie van professor Jacquot (1984) toont een belangrijke weefselverdeling en vroegrijp, 15 minuten en een uur, op het niveau van het bronchiale-longweefsel. De ontstekingsremmende werking is experimenteel, zoals gerapporteerd in een studie van professor Jacquot (1986), die een significant verhoogde werking van superoxide-dismutase (SOD) opmerkt, waarschijnlijk door verhoging van de thiolen in het plasma. De afwezigheid van toxiciteit in Haarlem Oil ontlast de drie orden van vaststaande feiten.

De diffusie van zwavel en dennenterpeen is groot in het organisme, zo blijkt experimenteel uit farmacologisch onderzoek. De voordelen zijn gericht op opname door de spijsvertering, eliminatie via de gal, weefseldistributie, constant plasma en uitscheiding van S35 bij ratten. Na een eenmalige orale dosis Haarlemse olie met de therapeutische dosering van 10 mg/kg

Er zijn geen gevallen van dronkenschap van Haarlemse Olie gemeld sinds deze op de markt is.

Het risico van accidentele intoxicatie was niet aanwezig en vooral bij kinderen.

Haarlem Olie is verkrijgbaar in 2 vormen:

In een flesje van 10 ml
In capsules, een doos met 30 capsules, 6.4 g

Sommige kinderen kauwen op een tablet en spugen deze direct uit vanwege de sterke smaak van het product. Daarom was de specialiteit sterk gezoet.

Methodologie van klinische studies

Dosering:

Echte Haarlemse Olie wordt voorgeschreven in een dosering van 10mg per kilo voor een initiële kuur van 10 dagen. Eventueel herhalen gedurende 8 tot 10 dagen per maand.

Wijze van beheer:

Onder de vorm van druppels gemengd met zoet voedsel.

Keuze van patiënten:

25 kinderen ondergingen een behandeling met Haarlemmerolie, na verstrekking van informatie en toestemming van hun ouders.

Leeftijd van de kinderen:

De leeftijd van de kinderen was tussen de 5 maanden en 8 jaar oud.

Alle patiënten hadden klinische symptomen van verschillende etiologische chronische bronchitis gerapporteerd in de individuele dossiers en gesynthetiseerd in de bijgevoegde tabel.

Haarlemmerolie werd voorgeschreven, met uitsluiting van andere slijmbehandelingen.

Opmerkingen:

Opgemerkt wordt dat bij slechts 2 patiënten de beoordelingen verlichting mogelijk maakten vanaf een zeer positieve allergische grond.

Commentaries

De resultaten, zoals gerapporteerd door klinische onderzoeken met 25 kinderen, bevestigen het belang van het gebruik van Haarlemmerolie bij de behandeling van chronische bronchiale longinfecties.

Recente publicaties hebben ons duidelijk laten zien dat de effectiviteit van wat 'mucus-ciliaire roltrap' werd genoemd niet alleen afhangt van de integriteit van de epitheelcellen, de coördinatie en beweging van de ciliaries, maar ook van de mucus-rhinonogiekarakteristieken, waarin de draden en de visco-elasticiteit worden veranderd en verminderd in het geval van terugkerende bronchiale longinfecties.

De rechtvaardiging van het gebruik van Haarlemmerolie is dus als volgt:

  • De kennis over de slijmveranderende eigenschappen en de pulmonale antiseptica was al heel lang bekend.
  • De afwezigheid van toxiciteit.

Recente experimenten op dieren hebben toestemming gekregen en hebben de mens een biologische beschikbaarheid en een identieke werking gegeven, met een belangrijke weefselfixatie van zwavel op het niveau van bronchiaal-long.

Onze studies zijn gebaseerd op eenvoudige observaties van klinische symptomen en op evolutie. Het is moeilijk, volgens de mening van , om een ​​groot aantal gecontroleerde tests te hebben die het wondermiddel en de effectiviteit van slijmmodificatie waarderen, vanwege de verschillende etiologieën die concurreren met chronische bronchiaal-pulmonale pathologieën en het feit van complexe complementaire verkenningen. Om deze redenen hebben we gekozen voor de klinische waardering en evolutie in vergelijking met andere producten die momenteel worden voorgesteld voor de behandeling van deze symptomen.

In 68% van de gevallen in onze serie constateerden we sinds de eerste behandeling met Haarlem Oil de opheldering en het verdwijnen van bronchiale hypersecretie, in minder dan een week. Dit bevestigt de positieve reologische werking van de antiseptische werking van echte Haarlemse Olie. Deze acties gingen in de meeste gevallen na enkele weken met restanten door. Bij 70% van de kinderen, voor wie de hernieuwing van de behandeling met Haarlemmerolie maandelijks werd voorgesteld, volgde de effectiviteit gunstig, waardoor een totaal herstel van chronische bronchiën en longen werd bereikt in minder dan vier maanden. We kunnen de besparingen meten die ook zijn gerealiseerd door de meerdere eerder gebruikte behandelingen (met name de herhaalde antibioticabehandelingen). In de andere gevallen, waarvan 60% waarvan de maandelijkse kuren systematisch of op verzoek worden voortgezet, werd de antiseptische werking en verheldering van de afscheiding van tracheale bronchitis aangetoond. Haarlem Oil zorgde voor het verdwijnen van alle congestiesymptomen gedurende lange perioden en heeft ook significant de episodes van secundaire infectie verminderd, uniek waargenomen bij kinderen, waarbij de aanval van chronische bronchiën-pulmonaal als definitief werd beschouwd.

De bevrijding van leukotriënen door de macrofagen werd bevorderd door hun bronchiaal-constructieve werking, het vasthouden in de luchtdoorgang. De rol van toxische metabolisering van zuurstof als gevolg van de respiratoire bijwerkingen is belangrijker dan het antioxidantensysteem van pasgeborenen, die onvolwassen zijn.

Daarom blijkt uit de studie van C. Jacquot dat het essentieel is. Het heeft bij dieren de antioxiderende werking van Haarlem Oil aangetoond. De activiteit van het Superoxide Dismutase (SOD) enzym, het belangrijkste antioxidant enzym van het organisme, is beduidend hoger in de gevallen die genezen zijn door Haarlem Oil, dan in de getuigengroepen. Deze verhogingen melden een verhoging van thiolgroepen in het plasma.

Conclusies

Gebruikt bij 25 kinderen die waren geïnfecteerd met chronische bronchiën en longen van diverse etiologieën, heeft Haarlem Oil een goed effect laten zien in 68% van de gevallen, sinds de eerste behandeling, en in 70% van de gevallen, waar de behandeling maandelijks werd verlengd, de vermindering en verdwijning van klinische symptomen van bronchiale hypersecretie. Deze werking was duidelijk superieur aan de slijmmodificerende medicatie, vergelijkbaar gewoonlijk voorgeschreven.

Het is wenselijk dat de studies met name op farmacologisch niveau worden voortgezet, naast de antiseptische werkingen en klassieke slijmmodificaties die bekend zijn van echte Haarlemse Olie. De aan het licht gebrachte antioxiderende activiteit, de verhoging van de activiteit van de Superoxide Dismutase (SOD), essentiële verschijning bij de preventie van pulmonale bronchiale dysplasie.