Algemene verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn aangegaan door de GHO AHK SPRL (0699.562.515), de zetel bevindt zich BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM hierna GHO AHK SPRL genoemd en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van GHO AHK SPRL, hierna "de koper" genoemd.

Voorwerp:

De huidige verkoopvoorwaarden beogen de contractuele relaties tussen GHO AHK SPRL en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de GHO AHK SPRL, ongeacht of de koper een professional of een consument is. De verwerving van een goed of een dienst via deze site impliceert de aanvaarding door de koper zonder voorbehoud van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden prevaleert boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door GHO AHK SPRL. GHO AHK SPRL behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper. Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten: De aangeboden producten en diensten zijn vermeld in de catalogus gepubliceerd op GHO AHK SPRL. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de leverancier. De foto's in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft kleuren.

Prijzen:

De prijzen in de catalogus zijn prijzen inclusief BTW, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling; VOOR BELGIË, VOOR ANDERE LANDEN ZIJN DE PRIJZEN ZONDER BELASTING, elke wijziging van het tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten of diensten.

GHO AHK SPRL behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, op voorwaarde dat de prijs vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling de enige is die van toepassing is op de koper.

De vermelde prijzen zijn inclusief "of exclusief" de kosten van orderverwerking, transport en levering, op voorwaarde dat ze plaatsvinden in de geografische gebieden die hieronder worden vermeld.

bestellingen:

De koper die een product of dienst wil kopen, moet:

  • vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden of geef zijn klantnummer als hij er een heeft;
  • vul het online bestelformulier in met alle referenties van de geselecteerde producten of diensten;
  • valideer uw bestelling nadat u deze hebt gecontroleerd;
  • de betaling uitvoeren onder de voorgeschreven voorwaarden;
  • bevestig uw bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van perfecte kennis en het afzien van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. Een bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard. De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.

Intrekken:

Kopers, niet-professionele particulieren, profiteren van een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van retourkosten. Als de levering niet binnen 30 dagen plaatsvindt, heeft de koper het recht om de aankoop te annuleren en moet de volledige betaling worden terugbetaald op dezelfde kaart die is gebruikt voor de betaling).

Betaalvoorwaarden:

De prijs is verschuldigd bij bestelling. Betalingen worden gedaan met een creditcard; ze worden gerealiseerd via het beveiligde PAY PAL-systeem dat gebruik maakt van het SSL-protocol "Secure Socket Layer" zodat de verzonden informatie wordt versleuteld door software en geen derde partij er kennis van kan nemen tijdens het transport over het netwerk. De rekening van de koper wordt alleen gedebiteerd bij verzending van de beschikbare producten of diensten en het aantal verzonden of gedownloade producten of diensten. Op verzoek van de koper ontvangt hij een papieren factuur met btw.

Leveringen:

Leveringen worden gedaan op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier, dat alleen in het afgesproken geografische gebied kan zijn. De risico's zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de producten het terrein van GHO AHK SPRL hebben verlaten. In geval van transportschade moet het met redenen omkleed protest binnen drie dagen na levering worden ingediend bij de vervoerder. Levertijden zijn slechts indicatief; als ze meer dan dertig dagen na de bestelling duren, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald.

Garantie:

Alle producten die door de verkoper worden geleverd, genieten de wettelijke garantie van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Verantwoordelijkheid:

In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper, die het terugneemt, ruilt of terugbetaalt.

Alle claims, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per post worden ingediend op het volgende adres: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Bus 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM binnen dertig dagen na levering.

Intellectueel eigendom:

Alle elementen van de GHO-website AHK SPRL zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van GHO AHK SPRL.

Niemand is geautoriseerd om elementen van de site die software, visueel of geluid zijn, te reproduceren, exploiteren, opnieuw uit te zenden of voor welk doel dan ook te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk.

Elke eenvoudige link of hypertext is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GHO AHK SPRL.

Persoonlijke gegevens:

In overeenstemming met de wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kan de informatie van persoonlijke aard met betrekking tot kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. GHO AHK SPRL behoudt zich het recht voor om informatie over de kopers te verzamelen, onder meer door cookies te gebruiken, en, indien gewenst, de verzamelde informatie door te geven aan de zakenpartners. Kopers kunnen bezwaar maken tegen de openbaarmaking van hun gegevens door zich hiervan op de hoogte te stellen GHO AHK SPRL. Evenzo hebben gebruikers het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op hen betrekking hebben, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978.

Archivering - Bewijs:

GHO AHK SPRL zal de aankooporders en de facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De geautomatiseerde registers van GHO AHK SPRL zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Geschillen:

De huidige online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van betwisting wordt de jurisdictie toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Brussel 1000 BELGIË, niettegenstaande het aantal verweerders of de garantieclaim.

Signature:

Thierry REMIE:

Wettelijke vertegenwoordiger